Nationaal Deltacongres 2017

Doorwerken aan een
duurzame en veilige delta

Programma Nationaal Deltacongres 2017

Op donderdag 2 november 2017 staan de deuren van WTC Expo in Leeuwarden open om de deltacommunity te ontvangen bij het Achtste Nationaal Deltacongres!

De deltacommissaris, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies (IPO), de waterschappen (UvW) en de gemeenten (VNG) hebben een gevarieerd programma voor u samengesteld. Het Deltacongres staat dit jaar in het teken van 'Doorwerken aan een duurzame en veilige delta' met extra aandacht voor het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Plenair en in parallelsessies bespreken we wat daar voor nodig is en wat dat van ons vraagt.

In dit interactieve programma vindt u alle informatie over de plenaire opening, de parallelsessies, de sprekers, tijden/locaties en de Deltaparade. We wensen u veel plezier toe!

Plenaire opening

Het congres wordt geopend door Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van het KNMI. Sprekers in het plenaire programma zijn Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit van Utrecht en Liesbeth Schippers, landsadvocaat op het gebied van ruimte, water en milieu.

Misschien komt de nieuwe minister of staatssecretaris naar het congres.

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen geeft namens de drie koepels van gemeenten, provincies en waterschappen een reflectie op het regeerakkoord.

Ook gaan Ina Adema (VNG), Ben de Reu (IPO), Hetty Klavers (UvW) en Peter Heij (IenM) in op een aantal actualiteiten van het Deltaprogramma, die aan bod komen in de parallelsessies. En een bijzondere gast of project wordt in het zonnetje gezet.

Meer informatie

Deltaparade

Op de Deltaparade - de centrale ontmoetingsplek van het Deltacongres - deelt u kennis, ervaringen en informatie. Op verrassende locaties kunt u deelnemen aan een gevarieerd programma met kick-offs, korte presentaties, rondetafel­gesprekken of een serious game. Klik hier voor het programma van de interactieve sessies, een overzicht van de deelnemers en de plattegrond van de Deltaparade.

Aanmelden

Nog niet aangemeld? Dit kan nog tot en met 24 oktober 2017.

 

Sprekers

Liesbeth Schippers
Landsadvocaat op het gebied van ruimte, water en milieu
Maarten Hajer
Hoogleraar Urban Futures
Universiteit van Utrecht
Ferd Crone
Burgemeester en tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van het KNMI
Gemeente Leeuwarden
Wim Kuijken
Deltacommissaris
Deltaprogramma
Inge Diepman
Dagvoorzitter